Kanalen

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

Alle kinderen zijn welkom in onze school. Er is echter een specifiek onderwijsconcept, neergeschreven in het pedagogisch project van de school, dat maakt dat een bepaalde doelgroep zich als een vis in het water zal voelen. 

Iedere inschrijving gaat vooraf aan een aannamegesprek.

 

Bij vermoedens of diagnoses van leer- en/of ontwikkelingsstoornissen:

Bij inschrijving wordt een contract van samenwerking voorgelegd. Daarin wordt het kind zo goed mogelijk gekaderd vanuit sterktes en zwaktes. Bij het contract hoort een engagement van de school waarin zij voorlegt waarin  extra ondersteuning door het team kan geboden worden.

Wens je een gesprek aan te vragen? Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Capaciteitsbepaling schooljaar 2017-2018:

Totaal kleuteronderwijs: 24

Totaal lager onderwijs: 58

TOTAAL: 82

Inschrijvingen:

- Broers/zussen en kinderen van personeel: vanaf 15 februari 2017

- Andere inschrijvingen: vanaf maandag 6 maart 2017 van 16u tot 19u