Kanalen

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

Alle kinderen zijn welkom in onze school. Er is echter een specifiek onderwijsconcept, neergeschreven in het pedagogisch project van de school, dat maakt dat een bepaalde doelgroep zich als een vis in het water zal voelen. 

Iedere inschrijving gaat vooraf aan een aannamegesprek.

 

Bij vermoedens of diagnoses van leer- en/of ontwikkelingsstoornissen:

Bij inschrijving wordt een contract van samenwerking voorgelegd. Daarin wordt het kind zo goed mogelijk gekaderd vanuit sterktes en zwaktes. Bij het contract hoort een engagement van de school waarin zij voorlegt waarin  extra ondersteuning door het team kan geboden worden.

Wens je een gesprek aan te vragen? Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Capaciteitsbepaling schooljaar 2017-2018:

Totaal kleuteronderwijs: 24

Totaal lager onderwijs: 58

TOTAAL: 82

Inschrijvingen:

- Broers/zussen en kinderen van personeel: vanaf 15 februari 2017

- Andere inschrijvingen: vanaf maandag 6 maart 2017 van 16u tot 19u

 

 

Een hoogbegaafd kind heeft vaak evenveel zorg nodig dan andere (zorg)kinderen in de klas. De noden liggen wellicht vaak anders en worden best ook op een andere manier ingevuld. Men denkt hierbij vaak dat extra uitdaging bieden de oplossing is om een leerhonger te stillen. Wie zich op professioneel vlak bezig houdt met deze doelgroep, komt er vrij snel achter dat enkel uitdaging bieden niet altijd de noden vervult. Er is immers soms meer aan de hand.

Arkades wil met haar onderwijs alle kinderen die op een hoger niveau denken en voelen, aanspreken. Door haar concept worden wel noden gevuld.

# Leervoorsprong

Zowat 1/3 van de hoogbegaafde kinderen heeft voldoende aan uitdagingen alleen. Vaak vinden ze ook eigen invullingen in naschoolse programma’s. Voor hen zal compacten (inkorten van lesprogramma’s) en bijvoorbeeld het aanbieden van een andere taal soelaas kunnen bieden.

Hoe vullen wij de noden van deze kinderen in?

-       de leerstof compacten door onder andere veel meer transfer te leggen tussen leerstofonderdelen en volledig

     vakdoorbrekend te werken. Deze innovatieve manier van werken maakt dat onderwijs zinvol en transparant wordt voor

     een kind.

-       denken op een hoger niveau stimuleren door meer in te zetten op analyseren, evalueren en creëren (bv. bij filosofie)

-       inzetten op de talenten van de leerkrachten en klasdoorbrekend te werken (co-teaching)

 

# Strategiebehoeftig

Maar voor een ander 1/3 is er nog iets anders nodig: de weg naar uitdagingen. Deze kinderen ontbreekt het aan strategieën en (sociale) vaardigheden om uitdagingen aan te kunnen. Zij zijn dus niet geholpen met extra’s zonder meer.

Hoe vullen wij de noden van deze kinderen in?

-       differentiatie is standaard omdat ieder kind op een eigenzinnige en individuele wijze leert

-       leerstrategieën aan te leren vanaf het eerste leerjaar op vaste momenten in de week en gekoppeld aan de geziene

     leerstof

-       werken rond executieve functies

-       strategieën en (sociale) vaardigheden opnemen in het vaste lesprogramma

-       werken aan de primaire motorische ontwikkeling vanaf de kleuterklassen om latere symptomen van leerstoornissen

     trachten te vermijden

-       een team samen te stellen met de nodige inzichten in de materie (of de zin en openheid om erin te willen groeien)

-       inzetten op de talenten van de leerkrachten en klasdoorbrekend te werken (co-teaching)

 

# Vertrouwensnood

Het laatste deel 1/3 heeft last van zijn of haar kijk op het leven. Kinderen en jongeren met een fixed of vaste mindset maken het zichzelf lastig om door te groeien, om voldoende vertrouwen op te bouwen in het eigen kunnen.

Hoe vullen wij de noden van deze kinderen in?

-       differentiatie is standaard omdat ieder kind op een eigenzinnige en individuele wijze leert

-       kinderen vanaf de start vertrouwd maken fixie en growie (mindsettraining)

-       een team samen te stellen met de nodige inzichten in de materie (of de zin en openheid om erin te willen groeien)

-       inzetten op de talenten van de leerkrachten en klasdoorbrekend te werken (co-teaching)

Al deze zaken kunnen pas nadat een innovatieve schoolvisie werd ontwikkeld. De leerplandoelen worden allemaal behaald, net zoals andere reguliere scholen dit als doelstelling voor ogen hebben.

Alleen de manier waarop is anders en daarvoor kies je vanaf de start voor Arkades.