Kanalen

Infoavonden Ouderacademie Arkades:

We nodigen jullie van harte uit op de volgende infoavonden:

dinsdag 17 april 2018 om 19u30: 'Gamen' (i.s.m. gezinsbond Herentals en Child Focus)

dinsdag 12 juni 2018 om 19u30: 'Hoogsensitieve kinderen' (i.s.m. Cindy Helsen van 'Spiegeltjes')

Beide avonden gaan door in De Repertoire in Herentals.

Deelname kost €10 voor ouders VBS Arkades mits voorinschrijving (tot 3 weken voor het event) en leden van de gezinsbond (voor 17/4), €15 voor externen.

Inschrijven is verplicht via deze link: KLIK HIER

Infomomenten Basisschool Arkades

Wekelijks verwerken we aanvragen en gesprekken met mensen die interesse tonen in onze school. Om nog beter op deze noden in te gaan, organiseren we maandelijks een infoavond.

Wat krijgt u te horen:

- Waarom Arkadesonderwijs en voor wie?

- Wat houdt het project in?

- Wat kost het?

- Hoeveel plaatsjes zijn er nog?

Uiteraard is er ook tijd voor uw vragen.

Infoavonden: iedere eerste donderdag van de maand (uitgezonderd tijdens schoolvakantie).

Volgende infoavond: donderdag 19 april 2018

Even inschrijven via deze link: klik HIER.

Inschrijvingen Arkades Basisschool:

- Broers/zussen: vanaf 19 februari 2018

- Kinderen van personeel: vanaf 26 februari 2018

- Andere inschrijvingen: vanaf maandag 5 maart 2018 van 16u tot 18u

Capaciteitsbepaling schooljaar 2018-2019:

Totaal kleuteronderwijs: 24

Totaal lager onderwijs: 58

TOTAAL: 82

Onze school is gesubsidieerd! Wacht dus niet met beslissen. Beter een plaatsje ingenomen dan laten passeren... 

Nog vrije plaatsen op 07/03/2018:

- jongste kleuters: 7 (instappers volzet) 

- oudste kleuters: 9

- eerste leerjaar: volzet (reservelijst gaat open)

- tweede leerjaar: 5

- derde leerjaar: 1

- vierde leerjaar: volzet (reservelijst gaat open)

- vijfde leerjaar: 7

- zesde leerjaar: 8

Bij voldoende leerlingen van een bepaalde leeftijd, kan een extra klas ingericht worden.